Polish English French German Russian

PORADY SERWISOWE NARTY ZJAZDOWE

 • Obsługę nart biegowych i zjazdowych nowej generacji powierzaj tylko punktom serwisowym wyposażonym w specjalne obrabiarki do nart np. firmy Wintersteiger.

 • Fachowiec pracujący ręcznie nie ma możliwości wykonania niektórych operacji z dokładnością wymaganą przez producentów nart

 • Krawędzie nart należy ostrzyć z dokładnością do 1 stopnia, tak aby narta dobrze trzymała na lodzie (jest to warunek bezwzględny dla nart carvingowych i sportowych).

 • Niezbędne w sprzęcie biegowym, (ciągle niedoceniane w sprzęcie zjazdowym) jest założenie struktury powierzchni ślizgu (gruboziarnista na mokre, drobna na puszyste śniegi).

   

   

Nieodpowiednia struktura lub jej brak powoduje przysysanie śniegu do powierzchni narty. Najlepiej strukturę zakłada się na maszynie wyposażonej w obrotowe walce kamienne.

 

PORADY SERWISOWE NART BIEGOWYCH

Jak dobierać narty i kijki biegowe do wagi i wzrostu narciarza?
Styl klasyczny:  w pierwszym stopniu doboru kierujemy się wagą i tabelą dla danej grupy sprzętowej publikowana w wydawnictwach Fischera(tabela jest także poniżej)
*następnie z zakresu podanego w tabeli wybiera się narty o długości 15-20 cm powyżej  wzrostu
w zależności od budowy i stopnia wytrenowania narciarza
Generalna zasada:

 • narty o zastosowaniu klasycznym powinny sięgać najwyżej do początku nasady kciuka, przy wyciągniętej do góry ręce  
 • cięższa i wyższa osoba, tym dłuższe narty, 
  • dłuższe narty są sztywniejsze
 • dopuszczalna różnica (-5 cm)  jednak nie mniej niż 10 cm powyżej wzrostu(kobiety),15 cm (mężczyźni)
  • *do kijków do zastosowań klasycznych stosujemy współczynnik 0,84 do wzrostu (dopuszczalne odchylenie (+- 5 cm)

   Styl dowolny, skating:
   w pierwszym stopniu doboru kierujemy się wagą i tabelą dotyczącą doboru nart skating,  publikowaną w wydawnictwach Fischera (tabela jest także poniżej)
  *następnie z zakresu podanego w tabeli wybiera się narty o długości 10-15 cm powyżej  wzrostu w zależności od budowy i stopnia wytrenowania narciarza

Generalna zasada:  

 •  cięższa i wyższa osoba, tym dłuższe narty 
  •   dłuższe narty są sztywniejsze
 • *do kijków skating stosujemy współczynnik 0,89 do wzrostu (dopuszczalne odchylenie (+- 5 cm)

->Jak dobierać narty biegowe do planowanego zakresu użytkowania?
Narty wyczynowe (racing):
*w 1 stopniu stosujemy zasadę omówioną wyżej odrębnie do klasyka, odrębnie do łyżwy(dobór nart wg. tabel wagi przy czym stosujemy tebelę przeznaczoną dla nart racing)
*długość nart dobieramy odrębnie do klasyka, odrębnie do łyżwy wg wzrostu z przedziału wychodzącego z tabeli, wykorzystując zasady związane z nie przekraczaniem długości omówione wyżej
* narty  zawodnicze są przeznaczone do coraz węższego kręgu warunków i zastosowń; produkowane są jako stift (twarde), medium (średnie), soft (miękkie), weet (na bardzo mokry śnieg), classic zero na temperatury +- zero stopni (produkowane są takżę inne modele pośrednie w zależności od sezonu i przeznaczenia wymaganego przez serwis zawodnika)
Bardzo ważne: biegacze amatorzy nie dysponujący możliwościami zakupu kilku rodzajów nart z grupy racing, decydując się na narty zawodnicze, muszą zdawać sobie sprawę, że posiadając jedną parę nart,wybieracie bardzo wąski zakres satysfakcjonującego zastosowania sprzętu (innymi słowy narty  tego typu mogą "jechać" bardzo dobrze  w zakresie 25% zastosowań; "mogą jechać" średnio w 50% warunków i mogą wymagać specjalnych zabiegów serwisowych aby "jechały" w stopniu nie stwarzającym trudności na trasie biegu. Porada Fischer Racing Center: biegający sportowo ale amatorsko, mogą bez szkody dla jakości biegu, koncentrować się również na nartach posiadających mniejszy stopień "specjalizacji" tj. Fischer RCR, Fischer CRS, Fischer SC, Fischer LS. W tych dwu ostatnich grupach występują też narty tybu combi (umożliwiające bieg klasyczny, a po zmianie smarowania bieg techniką dowolną)

Dobór nart wyczynowych (racing) z uwzględnieniem FA VALUE (wskaźnika fabrycznego)

....Biegamy w zmiennych warunkach, na różnie przygotowanych trasach, w różnej temperaturze otoczenia i śniegu etc..... Warunki na trasie i profil narciarza muszą być zawsze brane najbardziej pod uwagę w procesie przebiegu informacji o doborze sprzętu. Jednak w dalszym ciągu musimy zdawać sobie sprawę, że biorąc pod uwagę dobór nart z grupy racing(wyczynowej), otrzymamy sprzęt o parametrach uśrednionych  lub na konkretnie zamawiane warunki pogodowe. Narty wyczynowe Fischera obecnie są tak wąsko wyspecjalizowane, że nawet ambitny amator, nie jest w stanie i nie ma takiej potrzeby aby posiadać sprzęt na wszystkie warunki. Na rynku może się zdarzyć, że znajdziemy narty spełniające  nasze parametry ale i tak spotkamy warunki, w których narty nie jadą. W pewnych, wybranych warunkach narty pojadą doskonale, w innych gorzej, a w określonych warunkach będzie taki problem, że narty "nie pojadą". Z tego wynikają pojawiające się w  "internecie" opinie: "jadą- nie jadą itp".
Dobierając narty wyczynowe, zalecamy zastosowanie tzw. "drzewa doboru" Fischera. Prowadzi ono do uśrednionych parametrów, najbardziej zbliżonych dla danego odbiorcy i warunków w jakich w przeważającej mierze  będzie biegał. Taki dobór ma większe znaczenie dla nart wax tj bez łuski i mniejsze do nart z łuską.  Parametry ich doboru  wzajemnie się wykluczają...Dla nart bez łuski  istotne jest aby były na tyle sztywne aby smar nie zahaczał o podłoże i narty  jechały przy oparciu na dwóch nartach, podczas gdy narty z łuską muszą być na tyle miękkie aby nie występowało zjawisko "kopania" -tj cofania nart przy odbiciu. Dlatego powinniśmy uwzględniać przesunięcie doboru tabelarycznego o 1 szczebelek niżej dla nart z łuską. Dla sprawdzenia sztywności najlepiej stosować doświadczalny sposób z deską i kartką opisany na naszej stronie www.agal.com.pl /porady serwisowe, a dobre serwisy mają do tego specjalną  deskę, dostarczana przez fabrykę. 

Drzewo doboru nart Fischera:
skating or classic >skier height> skier weight> Track conditions (snow conditions, temperatures)>skier profile (age, technique,fitness)>ski lenght/stiffness, construction - Fa Value
Important:
The FA values is measured 7 cm behind the balance point. The skis is pressed down on a flat surface so there is a gap of 0,2 mm.
FA value shown in the table are guidelines only. Track conditions and skiers profile must always be taken info account in this process
(Fa Value
to cyfrowy wskaźnik fabryczny występujący na części modeli nart racing w okolicy numeru). Określa siłę nacisku, imitującą wagę, w punkcie pomiaru (7 cm od punktu montażowego), powodującą iż szczelina pomiędzy dwoma nartami wyniesie 2 mm. Nie jest to jednak jedyny parametr zapewniający zawsze prawidłowy dobór nart. „Fa value” może być dla nas jedynie wskazówką kierunkową doboru nart. Decydujące są warunki użytkowania na trasie, rodzaj śniegu i profil narciarza, jego wzrost i waga oraz jego technika i dynamika. One muszą być zawsze brane najbardziej pod uwagę, w procesie przebiegu informacji o doborze sprzętu. Z tego dopiero wynika długość i sztywność wybranego egzemplarza.
Posiadając już narty, w pewnym zakresie, ustawienia punktów dociskowych odbicia, możemy sobie korygować do warunków trasy, zmieniając położenie punktu montażowego. Odbywa się to przez przesunięcie wiązań na zębatce płytki NIS.
Zawodnicy serwisowi Fischera otrzymują wiele różnych modeli produkowanych na określone warunki, przygotowanych do ich parametrów fizycznych  ( np. model plus na warunki -5 i cieplej, cold ( warunki-5 i zimniej), narty na sztuczny śnieg, na warunki mokre(model weet), na warunki około +- zero (narty classic zero) itd.
 Kupując narty, praktycznie należy  więc wybrać sprzęt z zapasów jakie zrobiły firmy handlowe w Polsce, odpowiedni pod względem tabelarycznym (wagowym i do wzrostu) oraz dopasować do dynamiki  zawodnika i warunków w jakich w przeważającej mierze będziemy biegać. Ze względu na coraz ściślejszą specjalizację produkcji modeli nart na zróżnicowane warunki pogodowe, nie będą to narty na każde warunki. 

Narty rekreacyjno-sportowe, terenowe i junior:
w pierwszym stopniu doboru kierujemy się wagą i tabelą dla danej grupy sprzętowej publikowana w wydawnictwach Fischera(jest także poniżej), wykorzystując zasady związane z nie przekraczaniem długości omówione wyżej - to w zasadzie wystarcza dla zakupu sprzętu do rekreacji
-przy zastosowaniach sportowych, w kolejnych stopniach doboru narty bez łuski na ślizgu, sprawdza się kontrolując prześwit, między podłożem, a nartą pod wiązaniem
- długość prześwitu powinna wynosić  ok.25 cm gdy stoimy na 2 nartach (np.kartka A4 włożona pod narty wzdłuznie) oraz 10-15 cm gdy stoimy na 1 narcie(np. kartka papieru A4 włożona pod narty poprzecznie)- przy czym przy zamarkowaniu odbicia narty powinny na całej długości dotknąć podłoża
- sprawdzenie wykonujemy na  gładkim  podłożu,  ustawiając  narciarza na dwóch nartach, a potem na 1 narcie,  z przodem butów w środku ciężkości nart
- kartka ustawiona wzdłużnie, powinna wysuwać  się z lekkim  oporem, gdy osoba wykonująca test ma rozłożony ciężar ciała na obu nartach; jeśli kartki nie można wysunąć, trzeba zmienić narty na sztywniejsze
- kartka ustawiona poprzecznie, nie powinna się wysunąć, gdy osoba wykonująca test przeniesie ciężar ciała na jedną nartę
- dla nart klasycznych kartka wyznacza jednocześnie początek i koniec strefy smarowania smarem  podbiegowym typu klister.
- narty z łuską (oznaczenie crown , double crown lub premium crown), gdy są zbyt sztywne mogą nie blokować się na łusce co powoduje uślizg w odbiciu (zjawisko"kopania" nart do tyłu), dlatego powinny być  o 1 stopień miększe niż nartyt  bez "łuski".
Porada Fischer Racing Center: narty bez łuski dobieramy bardzo dokładnie stosując zasady opisane wyżej aby klister zastosowany na podbiegi, nie hamował przy zjazdach ; narty z łuską dobieramy nieco miększe aby zlikwidować "kopanie "nart do tyłu przy odbiciu, godząc się na głośniejszą jazdę nart na zjazdach

Poniżej tabele doboru nart (tylko dla nart produkcji Fischera):
Grupa Race - narty wyczynowe i sportowe skating

Waga narciarza

Speedmax,Carbonlite, RCS, RCR

SCS, CRS, SC,LS

> 90 kg

192 stiff

192

80 - 89 kg

192 med - stiff

192

75 - 79 kg

187 - 192 stiff / 192 med

187 - 192

70 - 74 kg

187 stiff / 187 - 192 med

187

65 - 69 kg

182 - 187 stiff / 187 - 192 med

182 - 187

60 - 64 kg

177 - 182 stiff / 182 - 192 med

177 - 182

55 - 59 kg

177 stiff / 182 med - stiff

177 - 182

50 - 54 kg

177 med -stiff / 182 med

172 - 177

45 - 49 kg

172 - 177 med

172

 < 45 kg

172 med

172

 

Grupa Race - narty wyczynowe i sportowe classic

WAGA

Speedmax ,Carbonlite, RCS

Classic zero

> 90 kg

207 stiff

207 med

80 - 89 kg

202 stiff / 207 med - stiff

202 - 207 med

75 - 79 kg

202 med - stiff /

207 soft - med

202 med, 207 soft

70 - 74 kg

197 stiff / 202 med /

207 soft

202 - 207 soft

65 - 69 kg

197 - 202 med / 197 stiff /

202 - 207 soft

202 soft

60 - 64 kg

192 - 197 med /

197 - 202 soft

197 soft

55 - 59 kg

187 - 192 med /

192 - 197 soft

192 - 197 soft

50 - 54 kg

187 soft - med / 192 soft

187 - 192 soft

45 - 49 kg

177 - 187 soft

187 soft

< 45 kg

177 soft

187 soft

 

WAGA

RCR

SCS, CRS, SC

> 90 kg

207 med - stiff

207

80 - 89 kg

202 - 207 med - stiff

207

75 - 79 kg

202 - 207 med - stiff /

207 soft - med

202 - 207

70 - 74 kg

197 - 202 med - stiff /

202 - 207 soft - med

197 - 202 - 207

65 - 69 kg

192 - 197 med - stiff /

202 - 207 soft - med

192 - 197 - 202

60 - 64 kg

187 - 192 med - stiff /

197 - 202 soft - med

187 - 192 - 197

55 - 59 kg

192 - 197 soft - med /

187 med - stiff

182 - 187 - 192

50 - 54 kg

187 - 192 soft - med

177 - 182 - 187

45 - 49 kg

177 - 187 soft - med

177 - 182

< 45 kg

177 soft - med

177

 

ZALECANE ROZMIARY DLA NART TERENOWYCH (BACKCOUNTRY)

 

 

COUNTRY, E89, E99

E109

WZROST

od +20 cm  +25 cm

od +15 cm do +20 cm

 Uwaga: oftrack 169 cm dla wagi  poniżej 69 kg; 179cm 65-89 kg; 189 cm pow.86 kg

ZALECANE ROZMIARY DLA NART REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORAZ MY STYLE FASHION
( nie należy kierować się wzrostem dobór tylko do wagi)

 

NORDIC CRUISING & MY STYLE FASHION

ROZMIAR

> 95 kg

X-Large

80 - 95 kg

Large

60 - 84 kg

Medium

< 64 kg

Small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALECANE ROZMIARY DLA NART REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORAZ MY STYLE SPORT
 

WAGA

DŁUGOŚĆ

> 90 kg

207

85 - 90 kg

202, 207

80 - 84 kg

197, 202

75 - 79 kg

197, 202

70 - 74 kg

192, 197

65 - 69 kg

187, 192

60 - 64 kg

187, 192

55 - 59 kg

182, 187

50 - 54 kg

177, 182

< 49 kg

172, 177

 

ZALECANE ROZMIARY DLA NART MŁODZIEŻOWYCH (JUNIOR)

 

 

CLASSIC

SKATING

WZROST

od +10 cm do +20 cm

od +5 do +15 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Montaż wiązań rozpoczynamy od znalezienia środka ciężkości. W nartach wyczynowych przez ustawienie narty na ołówku lub ostrzu noża. W pozostałych środek ciężkości oznaczony jest fabrycznie. Do stylu klasycznego: przód buta oznaczamy 1 cm do tyłu, od środka ciężkości, a do stylu dowolnego (skating) na środku ciężkości. Następnie otwory na śruby punktujemy z fabrycznego szablonu. Montując wiązania zgodnie z powyższymi oznaczeniami, używamy wierteł dokładnie 3,6 mm. Do każdej dziury, przed wkręceniem śrub, nakładamy mieszanki opiłek powstałych przy wierceniu oraz dwuskładnikowego kleju epoksydowego. Gdy nie mamy szablonu montaż należy powierzyć serwisowi nart biegowych.Uwaga:nowe narty Fischera RCS carbonlite maja otwór na szpicu co obniża wagę tej części nart. Dlatego środek ciężkości ustalamy sytuacyjnie tak aby uzyskać  efekt lekkiego uniesienie szpica. Narty Fischera z oznaczeniem NIS mają fabrycznie założona płytkę montażową do wiązań,przez co nie wierci się otworów a jedynie nasuwa wiązania.  Płytka nie jest przeszkodą w tradycyjnym montażu wiązań innych systemów niż NNN.

 • Nowe narty Fischera są gotowe do użytku. Należy jedynie zmyć smar ochronny, którym pokryta jest powierzchnia ślizgu. Nie należy jej czyścić cykliną metalową gdyż zniszczy się fabrycznie założoną na ślizgu strukturę.

 • W nartach wyczynowych RCS cold, na ślizgu, zakładana jest struktura drobna (stosowana w warunkach zimnych poniżej -5 st. C oraz na sztucznym śniegu), a w nartach RCS plus, struktura grubsza (na warunki pow.-6 st C i na śnieg wilgotny). W pozostałych grupach użytkowych zakłada się strukturę uniwersalną.

 • Jeżeli narty były używane i ręcznie zakładano strukturę, należy delikatnie przejechać powierzchnię ślizgu cykliną metalową, od przodu do tyłu, dla zdjęcia włosków powstałych przy zakładaniu struktury, a następnie przetrzeć narty szmatką włoskowatą z tworzywa.

 • Wcześniej cyklinę należy naostrzyć ręcznie, pod kątem prostym, tworząc ostry grad na krawędzi przy pomocy płytki lub pręta z twardego metalu lub lub płytki vidiowej.

 • Krawędzie nowych nart należy stępić przez przeciągnięcie cykliną metalową, jednym długim ruchem od przodu do tyłu narty, pod kątem 45 stopni. Jedynie na bardzo twarde warunki do skatingu używamy nart z ostrą krawędzią.

 • Przed nałożeniem nowego smaru trzeba pamiętać o wymyciu ślizgu płynem zmywającym stary smar. Po tej operacji narty powinny być odstawione na co najmniej 15 minut.

 • Im zimniej, tym struktura ślizgu powinna być drobniejsza. Na bardzo zimny i suchy śnieg można użyć nart bez struktury. Gdy śnieg jest mokry struktura powinna być gruboziarnista, z liniami odchodzącymi od środka ślizgu do krawędzi, w celu odprowadzenia wody.

 • Na nowe narty, bez fabrycznie przesmarowanego ślizgu, nakładamy smary miękkie aby nasycić cały ślizg. Smar topimy żelazkiem o temp. ok. 110 (+.- 5) stopni, po obu stronach rowka nie zalewając go.

 • Po nałożeniu smaru zbieramy jego nadmiar cykliną z plastiku i przeprowadzamy krótki trening, po którym smarujemy narty ponownie. Po 15 min. zdejmujemy smar z krawędzi, potem z rowka, a następnie z całej powierzchni ślizgu (najlepiej na stojaku w kształcie narty).

 • Przed użyciem krótkimi, mocnymi ruchami od przodu do tyłu czyścimy całą powierzchnię narty twardą szczotką nylonową. Jeśli tego nie zrobimy, narta zbiera bród. Na koniec polerujemy ślizg szmatką o strukturze podobnej do papieru.

 • Stosując szczotki obrotowe na wiertarce trzeba szybko zmieniać miejsce styku ze ślizgiem. Dociskanie powinno być niezbyt mocne gdyż smar ulegnie przetopieniu lub nawet może nastąpić roztopienie tworzywa ślizgu.

 • Puder należy najpierw przycisnąć żelazkiem, a następnie ruchem posuwistym przetopić całą powierzchnię od przodu do tyłu. Żelazko nie powinno być za gorące (do 110 stopni), gdyż fluor z pudru, może zgromadzić się na wierzchu i zużyć na początku trasy.

 • Po przetopieniu pudru należy użyć szczotki najpierw szorstkiej, potem miękkiej, a następnie wypolerować szmatką o strukturze papieru.

 • W nartach do stylu klasycznego strefę smarowania przecieramy papierem ściernym najpierw grubym (nr 120) potem drobnym (nr 600), tworząc powierzchnię odpowiednią do położenia smaru.

 • W razie mieszania smarów na różne śniegi i różne temperatury, rozcieranie przeprowadzamy za pomocą naturalnego oraz syntetycznego korka. Klistry natomiast, rozcieramy wewnętrzną częścią dłoni. Na bardzo mokre warunki Fischer wyprodukował specjalne narty do stylu klasycznego,o nazwie RCS classic zero. Zamiast klistrów,w strefie ślizgu znajdującej się pod wiązaniem,zastosowano tworzywo o włoskowatej strukturze. Uaktywnia się je przez przetarcie papierem ściernym. Kiedy biegacz jedzie do przodu na dwóch nartach, włoski tworzywa układają się płasko, ledwie dotykając podłoża. Przy odbiciu z jednej nogi narta płasko układa się na podłożu, włoski podnoszą się umożliwiając mocne odbicie. Jednocześnie uniemożliwiają one ruch wsteczny przy podbiegach.

 • Smary najnowszej generacji, opracowane w tzw. nanotechnologii m.in. przez niemiecką firmę CERAX, produkowane są na bazie cząsteczek tworzywa sztucznego,w stanie płynnym, rozpuszczonego w rozcieńczalniku organicznym. Cząsteczki smaru zawarte w tych smarach są tak małe,że nie zatykają struktury ślizgu w nartach. Dzięki temu smary nano znalazły szerokie zastosowanie w sporcie wyczynowym,a także coraz chętniej stosują je narciarze amatorzy.

 • Smary produkowane w tym systemie technologicznym, dobiera się nie do temperatury jak tradycyjne,a do rodzajów śniegu: stary skrystalizowany,stary drobny,nowy śnieg,śnieg wilgotny oraz zimny śnieg poniżej(-15 st. C). Smarowanie jest bardzo proste,polega na przecieraniu ślizgu gąbką,którą zakończone są tuby zawierające smary i szczotkowaniem ślizgu..

 • informacje o możliwości zakupu nart biegowych  uzyskacie pod naszym adresem internetowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub w naszym sklepie internetowym: www.nartybiegowe.pl

Noclegi

 

Wyposażenie pokoi: łazienki, łóżka i wygodne, rozkładane kanapy, płatny internet przewodowy, WI-Fi na piętrze restauracyjnym gratis.

 

Więcej informacji

Narty

 

 Znajdziecie tu pełny asortyment sprzętu do narciarstwa biegowego i zjazdowego Fischera, a personel udzieli Wam informacji o jego użytkowaniu. 

Więcej informacji

Restauracja

 

Śniadania podajemy w formie  bufetu śniadaniowego, a obiady serwujemy do stolika....

 

Więcej informacji